Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

  1. ALGEMEEN

1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing wanneer een consument, bedrijf of instelling (klant) een bestelling plaatst op de website www.onlineposterkopen.nl. Er ontstaat een overeenkomst tussen de klant en Online Poster Kopen. Alle contactgegevens en aanvullende informatie over Online Poster Kopen zijn te vinden op de website. Deze voorwaarden zijn van toepassing wanneer een bestelling wordt geplaatst in onze webshop.
1.2. Online Poster Kopen behoudt zich het recht voor om in bepaalde gevallen een bestelling te weigeren of te wijzigen, bijvoorbeeld wanneer de klant onjuiste persoonsgegevens verstrekt en/of betalingsproblemen heeft.
1.3. Online Poster Kopen kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor eventuele onjuiste informatie met betrekking tot productbeschikbaarheid, schrijffouten, onjuiste afbeeldingen, fouten in de productbeschrijving of technische specificaties, onjuiste prijzen en prijswijzigingen (zoals prijswijzigingen door de drukkerij). Online Poster Kopen heeft het recht om dergelijke fouten te corrigeren en de informatie op elk gewenst moment te wijzigen of bij te werken. Indien een klant een artikel heeft besteld waarvoor een onjuiste prijs wordt vermeld, zal Online Poster Kopen de klant hiervan op de hoogte stellen en afwachten of de klant akkoord gaat met de prijswijziging. Vervolgens zal de bestelling verder worden verwerkt. Alle afbeeldingen op de website dienen uitsluitend ter illustratie. Er is geen garantie dat dergelijke illustraties een exacte weergave zijn van het product. Online Poster Kopen is niet verantwoordelijk voor informatie op de website die afkomstig is van derden.
1.4. De website en alle inhoud daarvan zijn eigendom van Online Poster Kopen. De informatie wordt beschermd door intellectuele eigendomsrechten en handelswetgeving. Het is niet toegestaan merken, handelsnamen, productnamen, afbeeldingen, grafische voorstellingen, ontwerp, lay-out, evenals informatie met betrekking tot producten, diensten en andere inhoud te kopiëren of te gebruiken zonder schriftelijke toestemming van Online Poster Kopen.

2. OVEREENKOMST EN BESTELLING

2.1. De klant kan alleen een aankoop doen via de webshop nadat de algemene voorwaarden zijn geaccepteerd. Door deze voorwaarden te accepteren, bevestigt de klant dat hij/zij kennis heeft genomen van de informatie.
2.2. Er is pas sprake van een koopovereenkomst wanneer Online Poster Kopen de bestelling bevestigt per e-mail. We raden je aan deze bevestiging te bewaren voor het geval je contact wilt opnemen met Online Poster Kopen. Totdat de bestelling is bevestigd, kan de klant de bestelling annuleren. Bij annulering van een bestelling zal Online Poster Kopen het bedrag terugbetalen

3. KLANTGEGEVENS

3.1. Bij het aanmaken van een account en het plaatsen van een bestelling wordt de klant gevraagd bepaalde persoonsgegevens te verstrekken. De klant is zelf verantwoordelijk voor het verstrekken van juiste informatie. In ons privacybeleid wordt beschreven hoe wij omgaan met de persoonsgegevens van de klant.
3.2. Wij adviseren klanten om de inloggegevens van hun account niet aan derden bekend te maken. Indien er vermoedens zijn dat een derde toegang heeft gekregen tot de gebruikersnaam en/of het wachtwoord, adviseren we om direct contact op te nemen met Online Poster Kopen. Als dergelijke informatie niet wordt gemeld, blijft de klant verantwoordelijk voor alle aankopen die onder zijn/haar inloggegevens worden gedaan.
3.3. Online Poster Kopen behoudt zich het recht voor om het account van een klant te blokkeren indien er vermoedens zijn van misbruik van het gebruikersaccount en/of de inloggegevens.

4. PRIJZEN, KOSTEN EN BETALING

4.1. De prijzen die op de website vermeld staan, zijn van toepassing op bestellingen. De prijzen worden weergegeven in euro’s en zijn inclusief btw. Deze prijzen zijn exclusief verzendkosten. Evt. betaalkosten worden apart vermeld. Voor bestellingen buiten de Benelux worden betaal- en verzendkosten apart vermeld.
4.2. Op de website wordt de klant geïnformeerd over de beschikbare betaalmethoden. Bij betaling achteraf kan Online Poster Kopen of Klarna een kredietonderzoek uitvoeren naar het verleden van de klant. Online Poster Kopen behoudt het recht om de betaalmethode die de klant tijdens de aankoop heeft geselecteerd, te wijzigen indien deze om welke reden dan ook niet werkt.

5. PROMOTIES EN AANBIEDINGEN

Online Poster Kopen kan promoties aanbieden. Online Poster Kopen behoudt zich het recht voor dergelijke promoties op elk gewenst moment in te trekken. Bij beëindiging of intrekking van een promotie blijven deze voorwaarden van kracht zonder wijzigingen. Aanbiedingen (bijvoorbeeld via Facebook/Instagram) voor specifieke artikelen zijn geldig voor een beperkte periode en zolang de voorraad strekt.

6. LEVERING EN BEZORGING

6.1. Posters worden doorgaans geleverd binnen het aantal dagen dat vermeld staat op de website, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
6.2. Indien de levertijd afwijkt en de levering langer dan 30 werkdagen duurt (en dit niet te wijten is aan de klant), heeft de klant het recht om de aankoop te annuleren.
6.3. Als een pakket moet worden afgehaald, dient de klant dit binnen de vermelde tijd te doen (zoals aangegeven in het afhaalbericht). Een pakket moet doorgaans persoonlijk worden afgehaald (op vertoon van een geldig legitimatiebewijs). De klant ontvangt een afhaalbericht van onze vervoerder met daarin vermeld waar en wanneer een pakket kan worden afgehaald. Indien de klant het pakket niet afhaalt, behouden wij het recht om € 35,- aan kosten in rekening te brengen.

7. HERROEPINGSRECHT

7.1. Op alle aankopen via de website is het herroepingsrecht niet van toepassing. De posters die je via onze webshop, Online Poster Kopen, koopt, worden op maat gedrukt en geproduceerd volgens de door jou ingevoerde specificaties. Het herroepingsrecht is uitgesloten voor alle maatwerkproducten, aangezien druk- en printwerk gepersonaliseerd is en niet opnieuw kan worden gebruikt. Daarom is het herroepingsrecht niet van toepassing. Na een succesvolle betaling is de verkoop definitief.

8. GARANTIE EN KLACHTEN

8.1. Op de producten van Online Poster Kopen is garantie van toepassing, maar alleen voor originele fabricagefouten. De orderbevestiging geldt als garantiebewijs. Er geldt geen garantie op producten die beschadigd zijn geraakt tijdens het monteren.
8.2. Als je aanspraak wilt maken op de productgarantie, dien je Online Poster Kopen op de hoogte te stellen via het klachtenformulier. Klachten die binnen 2 werkdagen na het ontdekken van het defect worden gemeld, worden altijd als tijdig ingediend beschouwd.
8.3. Als een artikel naar onze drukkerij moet worden geretourneerd, zal Online Poster Kopen de retourkosten vergoeden. Online Poster Kopen behoudt zich het recht voor om een klacht af te wijzen als blijkt dat het product niet defect is volgens de geldende consumenten beschermingswetgeving.

9. KOPPELINGEN
Online Poster Kopen kan links bevatten naar andere websites waarover wij geen controle hebben. Online Poster Kopen is niet verantwoordelijk voor de bescherming of privacy van persoonsgegevens die de klant verstrekt via andere websites. Wees altijd voorzichtig en lees de privacyadviezen op de betreffende website.

10. OVERMACHT

Online Poster Kopen is niet verantwoordelijk voor vertragingen veroorzaakt door omstandigheden waar we geen controle over hebben, zoals arbeidsconflicten, oorlog, extreme weersomstandigheden, brand, blikseminslag, terroristische aanslagen, gewijzigde overheidsmaatregelen, technische problemen, fouten in elektrische, telecom- of dataverbindingen, of andere communicatieve verbindingen. Ook storingen of vertragingen van diensten van toeleveranciers als gevolg van bovengenoemde omstandigheden vallen hieronder. Deze omstandigheden leiden tot vrijstelling van aansprakelijkheid en maatregelen. In het geval van een dergelijke situatie zal Online Poster Kopen de klant op de hoogte stellen, zowel bij aanvang als bij beëindiging van de betreffende situatie. Als de omstandigheden langer dan twee maanden aanhouden, hebben zowel de klant als Online Poster Kopen het recht om de aankoop met onmiddellijke ingang te annuleren.

11. WIJZIGINGEN IN DE VOORWAARDEN

Online Poster Kopen behoudt zich het recht voor om de algemene voorwaarden op elk gewenst moment te wijzigen. Alle wijzigingen in de voorwaarden zullen op de website worden gepubliceerd. Gewijzigde voorwaarden zijn van kracht vanaf het moment waarop de klant de voorwaarden heeft geaccepteerd.

12. TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLEN

12.1. Geschillen dienen in eerste instantie te worden opgelost door contact op te nemen met de klantenservice van Online Poster Kopen.
12.2. Als het geschil niet kan worden opgelost via de klantenservice, kan de klant rechtstreeks een klacht indienen bij het platform voor bemiddeling bij geschillen van de Europese Commissie. Wanneer de klant een klacht indient bij dit platform, zal de zaak automatisch worden doorverwezen naar de juiste geschillencommissie. Dit orgaan zal vervolgens contact met ons opnemen en proberen het geschil op te lossen zonder tussenkomst van een rechter.
12.3. Geschillen met betrekking tot de interpretatie of toepassing van deze algemene voorwaarden vallen onder de Nederlandse wetgeving en zullen uitsluitend worden beslecht door de Nederlandse rechtbanken.

________________________________________
Deze Voorwaarden zijn vastgesteld door ONLINE POSTER KOPEN op 15 mei 2023.