Algemene voorwaarden

1. ALGEMEEN
1.1
Onze  algemene voorwaarden zijn van toepassing wanneer je als consument, bedrijf of instelling (klant) een bestelling plaatst op de website www.onlineposterkopen.nl. Er wordt een overeenkomst gesloten tussen de klant en Online Poster Kopen. Alle contactgegevens, evenals aanvullende informatie over Online Poster Kopen staan op deze website vermeld. De voorwaarden zijn van toepassing als er een bestelling wordt geplaatst in onze webshop.
1.2
Online Poster Kopen behoudt zich het recht voor om in bepaalde gevallen je bestelling te weigeren of te wijzigen (bijvoorbeeld wanneer de klant onjuiste persoonsgegevens verstrekt en/of betalingsproblemen heeft).
1.3
Online Poster Kopen kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele onjuiste informatie met betrekking tot het op voorraad zijn van producten, schrijffouten, publicatie van onjuiste afbeeldingen, fouten in de productbeschrijving of technische specificatie, onjuiste prijzen en prijsaanpassingen (zoals prijswijzigingen door de drukkerij). Online Poster Kopen heeft het recht om een dergelijke fout te herstellen en om de informatie op elk gewenst moment te wijzigen of te actualiseren. Mocht een klant een artikel hebben besteld waarvoor een onjuiste prijs staat aangegeven, zal Online Poster Kopen de klant uiteraard informeren en afwachten of de klant de prijswijziging accepteert. Hierna zal de order verder worden afgehandeld. Alle afbeeldingen op de website dienen uitsluitend ter illustratie. Er is geen garantie dat dergelijke illustraties een exacte weergave zijn van het product. Online Poster Kopen is niet aansprakelijk voor informatie op de website die afkomstig is van een derde partij.
1.4
De website en alle inhoud op deze website is eigendom van Online Poster Kopen. De informatie wordt beschermd door intellectuele-eigendomsrechten en handelswetgevingen. Dit houdt in dat het niet is toegestaan om merken, handelsnamen, productnamen, afbeeldingen en grafische voorstellingen, ontwerp, lay-out alsook informatie met betrekking tot producten, diensten en overige inhoud, te kopiëren of te gebruiken zonder schriftelijke toestemming van Online Poster Kopen.

2. OVEREENKOMST EN BESTELLING
2.1
De klant kan uitsluitend een aankoop doen via de webshop als de algemene voorwaarden worden geaccepteerd. Door deze voorwaarden te accepteren bevestigt de klant dat ze kennis heeft genomen van de informatie.
2.2
Er is pas sprake van een koopovereenkomst wanneer Online Poster Kopen de bestelling heeft bevestigd(per email). We raden je aan deze bevestiging te bewaren voor het geval je contact met Online Poster Kopen wilt opnemen. Je kunt je bestelling herroepen totdat deze is bevestigd! Bij herroeping van een bestelling zal Online Poster Kopen de bestelling terugbetalen.

3. KLANTGEGEVENS
3.1
Wanneer je als klant een account aanmaakt en een bestelling plaatst, wordt er gevraagd om bepaalde persoonsgegevens te verstrekken. De klant is zelf verantwoordelijk voor onjuist opgegeven informatie. In het privacybeleid van Online Poster Kopen staat beschreven hoe we omgaan met persoonsgegevens van de klant.
3.2
Wij adviseren de klant de inloggegevens van je account niet bekend te maken aan derden. Indien je vermoedt dat een derde toegang heeft je gebruikersnaam en/of je wachtwoord adviseren we direct contact op te nemen met Online Poster Kopen. Wanneer dergelijke informatie niet wordt gemeld, blijft de klant verantwoordelijk voor alle aankopen die onder zijn/haar inloggegevens worden gedaan.
3.3
Wanneer Online Poster Kopen vermoedt dat de klant zijn/haar gebruikersaccount en/of inloggegevens misbruikt, heeft Online Poster Kopen het recht om het account te blokkeren.

4. PRIJZEN, KOSTEN EN BETALING
4.1
Voor bestellingen op de website gelden de prijzen zoals op de website staan vermeld. Prijzen worden vermeld in euro’s en zijn inclusief btw. Deze prijzen zijn  incl. verzendkosten (binnen de Benelux) Eventuele betaalkosten worden afzonderlijk vermeld. Buiten de Benelux worden betaald- en verzendkosten afzonderlijk vermeld.
4.2
Op de website wordt de klant geïnformeerd hoe we betaald kan worden. Bij betaling achteraf kan Online Poster Kopen of Focum onderzoek doen naar het kredietverleden van de klant. Online Poster Kopen heeft het recht om de betaalmethode die de klant ten tijde van de aankoop selecteerde, te wijzigen indien die methode om welke reden dan ook, niet werkt.

5. PROMOTIES EN AANBIEDINGEN
Online Poster Kopen kan promoties aanbieden. Online Poster Kopen behoudt zich het recht voor dergelijke promoties op ieder gewenst moment te herroepen. Bij beëindiging of herroeping van een promotie gelden deze voorwaarden zonder wijzigingen. Aanbiedingen ( bv via Facebook/ Instagram) van specifieke artikelen zijn geldig voor een bepaalde periode en zolang de voorraad strekt.

6. LEVERING EN BEZORGING
6.1
Posters worden normaal gesproken geleverd binnen het aantal dagen welke vermeld staan op de website. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
6.2
In het geval de levertermijn afwijkt en de levering meer dan 30 werkdagen duurt (en dit niet te wijten aan de klant) heeft de klant het recht de aankoop te annuleren.
6.3
Als een pakket afgehaald moet worden dient de klant dit binnen de tijd (welke vermeld staat in het afhaalbericht) te doen. Een pakket moet doorgaans persoonlijk (en op vertoon van een geldig legitimatiebewijs) worden afgehaald. De klant ontvangt van onze vervoeder een afhaalbericht waarin staat vermeld waar en wanneer een pakket afgehaald kan worden. In het geval de klant het pakket niet afhaalt, hebben wij het recht om 35 euro kosten in rekening te brengen.

7. HERROEPINGSRECHT
7.1
Op alle aankopen via de website is geen herroepingsrecht van toepassing. De posters die je via onze webshop Online Poster Kopen koopt worden op maat, volgens de door jou ingevoerde specificatie, gedrukt en geproduceerd. Het herroepingsrecht is uitgesloten voor alle maatwerkproducten. Druk- en printwerk kun je daarom niet terugsturen. Dat is gepersonaliseerd en niet weer opnieuw te gebruiken. Het herroepingsrecht is daarom niet van toepassing. De verkoop is hiermee na succesvolle betaling definitief.

8. GARANTIE EN KLACHTEN
8.1
Op de producten van Online Poster Kopen is een garantie van toepassing. Garanties gelden uitsluitend voor originele fabricagefouten! De orderbevestiging geldt als garantiebewijs. Er geldt geen garantie op producten die zijn beschadigd ten tijde van het monteren.
8.2
Indien je aanspraak wil maken op de productgarantie, dien je Online Poster Kopen te informeren via het klachtenformulier.
Klachten die worden gemeld binnen 2 werkdagen na het ontdekken van het defect worden altijd beschouwd als op tijd ingediend.
8.3
In het geval een artikel moet worden geretourneerd naar onze drukkerij zal Online Poster Kopen deze kosten vergoeden. Online Poster Kopen behoudt zich het recht voor een klacht af te wijzen indien blijkt dat het product niet defect is overeenkomstig de geldende wet handhaving consumentenbescherming.

9. KOPPELINGEN
Online Poster Kopen kan linken naar andere websites, waarop wij geen controle uitoefenen. Online Poster Kopen is niet verantwoordelijk voor de bescherming of de privacy van persoonsgegevens die de klant via andere websites aanlevert.
Je dient altijd voorzichtig te zijn en de adviezen omtrent het gebruik van persoonsgegevens op de desbetreffende website te lezen.

10. OVERMACHT 
Online Poster Kopen is niet verantwoordelijk voor vertragingen veroorzaakt door omstandigheden waar we geen invloed op hebben. Bv. arbeidsconflicten, oorlog, extreme weersomstandigheden, brand, blikseminslag, terroristische aanslagen, gewijzigde overheidsmaatregelen, technische problemen, fouten in elektrische, telecom- of dataverbindingen of andere communicatieve verbindingen. Evenals storingen of vertragingen van diensten van toeleveranciers als gevolg van omstandigheden zoals hierboven vermeld.  Deze omstandigheden resulteren in vrijstelling van aansprakelijkheid en maatregelen. In het geval een dergelijke situatie zich voordoet, zal Online Poster Kopen de klant hierover informeren, zowel aan het begin als aan het eind van de desbetreffende situatie.  In het geval dat de omstandigheden langer dan twee maanden aanhouden, heeft zowel de klant als Online Poster Kopen het recht om de aankoop met onmiddellijke ingang te annuleren.

11. WIJZIGINGEN IN DE VOORWAARDEN
Online Poster Kopen behoudt zich het recht voor om de algemene voorwaarden op ieder gewenst moment te wijzigen. Alle wijzigingen in de voorwaarden zullen op de website worden gepubliceerd. Gewijzigde voorwaarden zijn geldig vanaf het moment waarop de klant de voorwaarden heeft geaccepteerd.

12. TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLEN
12.1
Geschillen moeten allereerst worden opgelost door contact op te nemen met de klantenservice van Online Poster Kopen.
12.2
Als het geschil niet kan worden opgelost met de klantenservice kan de klant rechtstreeks een klacht indienen op het platform voor bemiddeling bij geschillen van de Europese Commissie.
Wanneer de klant een klacht indient bij dit platform, zal de zaak automatisch naar het juiste geschillencommissie worden doorgestuurd. Dit orgaan neemt vervolgens contact met ons op en zal proberen het geschil op te lossen zonder tussenkomst van een rechter.
13.3
Geschillen ten aanzien van de interpretatie of toepassing van deze algemene voorwaarden zijn onderhevig aan en worden geïnterpreteerd in overeenstemming met de Nederlandse wetgeving en zullen uitsluitend door de Nederlandse rechtbanken worden beslecht.

________________________________________
Deze Voorwaarden zijn bepaald door ONLINE POSTER KOPEN  op: 11 juli 2021

 

 

 

 

Schermafbeelding 2016-04-19 om 22.52.49

 

 

 

nl Dutch
X