Privacy beleid

Privacy beleid:

ONL!NE POSTER KOPEN.nl, gevestigd aan :

Gravin Juliana van Stolberglaan 31
t.a.v. Box D2800
2263 AB Leidschendam (geen bezoekadres!)

Is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens – Welke gegevens verzamelen we: 

ONL!NE POSTER KOPEN.nl verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken

– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– IP-adres
– Gegevens over jouw activiteiten op onze website
– Internetbrowser en apparaat type
– Bankrekeningnummer (bij Bankoverschrijving of iDeal transactie)

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar.
Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.
Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via webshop@onlineposterkopen.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Persoonsgegevens verwerken
ONL!NE POSTER KOPEN.nl verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het afhandelen van jouw betaling
– Verzenden van onze nieuwsbrief
– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
– Om goederen en diensten bij je af te leveren
– ONL!NE POSTER KOPEN.nl verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Beveiliging persoonsgegevens:

SSL certificaatONLINE POSTER KOPEN heeft passende technische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of andere vormen van onrechtmatige verwerkingen. Deze maatregelen, waaronder versleuteling middels een SSL-certificaat en two-factor authentication, zorgen voor een beveilingsniveau dat past bij de gegeven die er worden verwerkt.

 

Geautomatiseerde besluitvorming
ONL!NE POSTER KOPEN.nl neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.
Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van ONL!NE POSTER KOPEN.nl) tussen zit.

ONL!NE POSTER KOPEN.nl gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

– Google Analytics > ONLINE POSTER KOPEN heeft een bewerkers overeenkomst met Google gesloten 

  • het laatste octet van je IP-adres is gemaskeerd
  •  ‘gegevens delen’ staat uit
  •  er wordt geen gebruik gemaakt van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies.

 

Wordfence Plugin  WordFence- WordPress

  • Scannen van content op trojans, virussen, achterdeurtjes en andere kwetsbaarheden
  • Checks om een DDOS aanval te voorkomen
  • Kwaad login-pogingen worden geblokt zodat je privacy optimaal is beschermt

 

Mailchimp voor het verzenden van onze digitale nieuwsbrief

Je persoonsgegevens worden opgeslagen in ons e-mail systeem en dit gaat via de servers van Mailchimp.
De servers van Mailchimp zijn gevestigd in de Verenigde Staten. Jouw gegevens kunnen dus worden doorgegeven, opgeslagen en verwerkt in de Verenigde Staten. De doorgifte van deze gegevens gebeurt op grond van het EU-VS Privacy Shield Framework. Meer informatie over het privacybeleid van Mailchimp vind je hier. 

 

Tawk.to  met deze functie is het mogelijk te chatten via onze website
Je persoonsgegevens (naam en emailadres) worden opgeslagen in ons e-mail systeem en dit gaat via de servers van Tawk.to
De servers van Tawk.to  zijn gevestigd in de Verenigde Staten. Jouw gegevens kunnen dus worden doorgegeven, opgeslagen en verwerkt in de Verenigde Staten.  Framework. Meer informatie over het privacybeleid van Tawk.to vind je hier.

AutomateWoo Plugin  voor het automatisch mailen van een status update (nadat je een bestelling hebt geplaatst)

 

Bewaren van  persoonsgegevens
ONL!NE POSTER KOPEN.nl bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.
Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Personalia Bewaartermijn  van 7 jaar > reden: oa. om aan alle wettelijke verplichting te voldoen
Facturen > Bewaartermijn van 7 jaar > reden: oa. om aan alle  wettelijke verplichting te voldoen

 

Delen van persoonsgegevens met derden
ONL!NE POSTER KOPEN.nl verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht (bv onze drukkerij of Google) hebben wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens.  ONL!NE POSTER KOPEN.nl blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken
ONL!NE POSTER KOPEN.nl gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. ONL!NE POSTER KOPEN.nl gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat.  Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kun je zelf doen via de persoonlijke instellingen van jouw account. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons bedrijf en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Wil je gebruik maken van je recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar: webshop@onlineposterkopen.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen.
Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort)paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart.
Dit ter bescherming van je privacy. ONL!NE POSTER KOPEN.nl zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.

ONL!NE POSTER KOPEN.nl wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Persoonsgegevens beveiligen
ONL!NE POSTER KOPEN.nl neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via webshop@onlineposterkopen.nl

ONL!NE POSTER KOPEN.nl  controleert regelmatig of we aan dit privacy beleid voldoen. Mochten er  vragen zijn over dit privacy beleid, kun je contact met ons opnemen:

Contactgegevens:
www.onlineposterkopen.nl
ONL!NE POSTER KOPEN
Gravin Juliana van Stolberglaan 31
t.a.v. Box D2800 2263 AB Leidschendam (geen bezoekadres!)
T: 085-1300582
E:webshop@onlineposterkopen.nl

Brigitte is de functionaris van ONL!NE POSTER KOPEN.nl . Ze is te bereiken via het mail adres: onlineposterkopen@gmail.com

 

Dit privacybeleid is laatst gewijzigd op 29 januari 2018.

nl Dutch
X