Privacy beleid

Privacy beleid:

ONL!NE POSTER KOPEN.nl, gevestigd aan :

Gravin Juliana van Stolberglaan 31
t.a.v. Box D2800
2263 AB Leidschendam (geen bezoekadres!)

Is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens – Welke gegevens verzamelen we:
[themify_hr color=”black”]

ONL!NE POSTER KOPEN.nl verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken

– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– IP-adres
– Gegevens over jouw activiteiten op onze website
– Internetbrowser en apparaat type
– Bankrekeningnummer (bij Bankoverschrijving of iDeal transactie)

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens
[themify_hr color=”black”]

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar.
Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.
Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via webshop@onlineposterkopen.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Persoonsgegevens verwerken
[themify_hr color=”black”]

ONL!NE POSTER KOPEN.nl verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het afhandelen van jouw betaling
– Verzenden van onze nieuwsbrief
– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
– Om goederen en diensten bij je af te leveren
– ONL!NE POSTER KOPEN.nl verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Beveiliging persoonsgegevens:
[themify_hr color=”black”]

SSL certificaatONLINE POSTER KOPEN heeft passende technische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of andere vormen van onrechtmatige verwerkingen. Deze maatregelen, waaronder versleuteling middels een SSL-certificaat en two-factor authentication, zorgen voor een beveilingsniveau dat past bij de gegeven die er worden verwerkt.

 

Geautomatiseerde besluitvorming
[themify_hr color=”black”]

ONL!NE POSTER KOPEN.nl neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.
Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van ONL!NE POSTER KOPEN.nl) tussen zit.

ONL!NE POSTER KOPEN.nl gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

WooCommerce
[themify_hr color=”black”]

Onze webwinkel is ontwikkeld met software van WooCommerce, wij hebben voor onze webhosting gekozen voor TransIP.  Persoonsgegevens die jij ten behoeve van onze dienstverlening aan ons beschikbaar stelt, worden met deze partij gedeeld. TransIP. heeft toegang tot je gegevens om ons (technische) ondersteuning te bieden, zij zullen je gegevens nooit gebruiken voor een ander doel. TransIP  is op basis van de overeenkomst die wij met hen hebben gesloten verplicht om passende beveiligingsmaatregelen te nemen. Deze beveiligingsmaatregelen bestaan uit de toepassing van SSL-encryptie en een sterk wachtwoordbeleid. Er worden regelmatig back-ups gemaakt om verlies van data te voorkomen. Meer over het privacybeleid van WordPress vind je hier.

Webhosting
[themify_hr color=”black”]

Wij nemen webhosting- en emaildiensten af van Versio. Versio verwerkt persoonsgegevens namens ons en gebruikt je  gegevens niet voor eigen doeleinden. Wel kan deze partij metagegevens verzamelen over het gebruik van de diensten. Dit zijn geen persoonsgegevens. Versio heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om verlies en ongeoorloofd gebruik van je persoonsgegevens te voorkomen. Versio is op grond van de overeenkomst tot geheimhouding verplicht.

E-mail en mailinglijsten
[themify_hr color=”black”]

 

Onze website maakt gebruik van MailChimp, een derde partij die het e-mailverkeer afkomstig van onze website en het verzenden van  nieuwsbrieven afhandelt. De  bevestigingsmails die je ontvangt van onze website en webformulieren worden verzonden via de servers van MailChimp. MailChimp zal je naam en e-mailadres nooit voor eigen doeleinden gebruiken. Onderaan elke e-mail die geautomatiseerd via onze website is verzonden ziet u de ‘uitschrijven’ link.

Als je hier op klikt zul je geen e-mail meer van onze website ontvangen. Je persoonsgegevens worden door MailChimp beveiligd opgeslagen. MailChimp maakt gebruik van cookies en andere internettechnologieën die inzichtelijk maken of e-mails worden geopend en gelezen. MailChimp behoudt zich het recht voor om je  gegevens te gebruiken voor het verder verbeteren van de dienstverlening en in het kader daarvan informatie met derden te delen. De servers van Mailchimp zijn gevestigd in de Verenigde Staten. Jouw gegevens kunnen dus worden doorgegeven, opgeslagen en verwerkt in de Verenigde Staten. De doorgifte van deze gegevens gebeurt op grond van het EU-VS Privacy Shield Framework. Meer informatie over het privacybeleid van Mailchimp vind je hier.

AutomateWoo Plugin 
[themify_hr color=”black”]

Onze webshop maakt gebruik van Automate Woo. Voor het automatisch mailen van een status update. Deze bevestingsmails worden verzonden via de servers van MailChimp.

 

– Google Analytics
[themify_hr color=”black”]

  •  ONLINE POSTER KOPEN heeft een bewerkers overeenkomst met Google gesloten 
  •  het laatste octet van je IP-adres is gemaskeerd
  •  ‘gegevens delen’ staat uit
  •  er wordt geen gebruik gemaakt van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies.

 

Wordfence Plugin
[themify_hr color=”black”]

WordFence- WordPress

  • Scannen van content op trojans, virussen, achterdeurtjes en andere kwetsbaarheden
  • Checks om een DDOS aanval te voorkomen
  • Kwaad login-pogingen worden geblokt zodat je privacy optimaal is beschermt

 

Tawk.to
[themify_hr color=”black”]

Voor een snelle en accurate klantenservice gebruiken wij het chat-programma Tawk.to. Persoonsgegevens die je ten behoeve van deze communicatie aan ons beschikbaar stelt, worden met deze partij gedeeld. Tawk.to heeft alleen toegang tot de gegevens om tussen ons communicatie tot stand te brengen, zij zullen je gegevens nooit gebruiken voor een ander doel. Tawk.to heeft in dit artikel aangegeven passende beveiligingsmaatregelen te nemen ten behoeve van de AVG wetgeving. Deze beveiligingsmaatregelen bestaan onderandere uit de toepassing van SSL-encryptie en een sterk wachtwoordbeleid. Tawk.to is geregistreerd bij het Information Commissioner’s Office (ICO) in het Verenigd Koninkrijk. Het EU/US Privacy Shield is van toepassing, je gegevens worden voornamelijk in de Verenigde Staten en Ierland verwerkt. Meer informatie over het privacybeleid van Tawk.to vind je hier.Tawk.to

 

Payment processors – Mollie
[themify_hr color=”black”]

Voor het afhandelen van een (deel van) de betalingen in onze webwinkel maken wij gebruik van het platform van Mollie.  Mollie verwerkt je  naam, adres en woonplaatsgegevens en je betaalgegevens zoals je bankrekening- of creditcardnummer. Mollie heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om je persoonsgegevens te beschermen. Mollie behoudt zich het recht voor je gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan (geanonimiseerde) gegevens met derden te delen. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van je persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van Mollie’s dienstverlening waarvoor zij derden inschakelen. Mollie bewaart je gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan. Meer informatie over het privacybeleid van  Mollie vind je hier.

 

Facturatie en boekhouden
[themify_hr color=”black”]

Voor onze bijhouden van onze administratie en boekhouding maken wij gebruik van de diensten van Jortt.nl  Wij delen naam, adres en woonplaatsgegevens en details met betrekking tot je bestelling. Deze gegevens worden gebruikt voor het administreren van verkoopfacturen. Meer informatie over het privacybeleid van Jortt.nl vind je hier.

Voor het bijhouden van  boekhouding maken wij gebruik van de diensten van Administratiekantoor Nijsink. Wij delen je naam, adres en woonplaatsgegevens en details met betrekking tot je bestelling. Deze gegevens worden gebruikt voor het administreren van verkoopfacturen. Je persoonsgegevens worden beschermd verzonden en opgeslagen. Administratie kantoor Nijsink is tot geheimhouding verplicht en zal je gegevens vertrouwelijk behandelen. Administratiekantoor Nijsink  gebruikt je persoonsgegevens niet voor andere doeleinden dan hierboven beschreven. Meer informatie over het privacybeleid van het administratie kantoor  vind je hier.

 

Bewaren van  persoonsgegevens
[themify_hr color=”black”]

Wij bewaren je  gegevens zolang je  cliënt van ons bent. Dit betekent dat wij je klantprofiel bewaren totdat je  aangeeft dat u niet langer van onze diensten gebruik wenst te maken. Als je dit bij ons aangeeft zullen wij dit tevens opvatten als een vergeetverzoek. Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dienen wij facturen met je (persoons)gegevens te bewaren, deze gegevens zullen wij dus voor zolang de toepasselijke termijn loopt bewaren. Medewerkers hebben echter geen toegang meer tot je cliëntprofiel en documenten die wij naar aanleiding van je opdracht hebben vervaardigd.

Personalia Bewaartermijn  van 7 jaar > reden: oa. om aan alle wettelijke verplichting te voldoen
Facturen > Bewaartermijn van 7 jaar > reden: oa. om aan alle  wettelijke verplichting te voldoen
Informatie verkregen via een contactformulier > Bewaartermijn 4 werkdagen > na beantwoorden van de opdracht , vraag

 

Delen van persoonsgegevens met derden
ONL!NE POSTER KOPEN.nl verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht (bv onze drukkerij of Google) hebben wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens.  ONL!NE POSTER KOPEN.nl blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Medewerking aan fiscaal en strafrechtelijk onderzoek
In voorkomende gevallen kan ONLINE POSTER KOPEN  op grond van een wettelijke verplichting worden gehouden tot het delen van je gegevens in verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van overheidswege. In een dergelijk geval zijn wij gedwongen je gegevens te delen, maar wij zullen ons binnen de mogelijkheden die de wet ons biedt daartegen verzetten.

Externe verkoopkanalen
[themify_hr color=”black”]
ONLINE POSTER KOPEN verkoopt een deel van haar artikelen via het platform van Bol.com. Als je via dit platform een bestelling plaatst dan deelt Bol.com je  bestel- en persoonsgegevens met ons. Wij gebruiken deze gegevens om je bestelling af te handelen. Wij gaan vertrouwelijk met je  gegevens om en hebben passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om je gegevens te beschermen tegen verlies en ongeoorloofd gebruik. Meer informatie over het privacybeleid van Bol.com vind je hier.

Verzenden en logistiek
[themify_hr color=”black”]
Als je een bestelling bij ons plaatst is het onze taak om je  pakket bij je te laten bezorgen. Wij maken gebruik van de diensten van Post.nl en My Parcel voor het uitvoeren van de leveringen. Het is daarvoor noodzakelijk dat wij uw naam, adres en woonplaats gegevens met  Post.nl en of My Parcel delen. Post.nl en of My Parcel gebruikt deze gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst. In het geval dat een van de postorder bedrijven een onderaannemer inschakelt, stelt  Post.nl en of My Parcel je gegevens ook aan deze partijen ter beschikking. Meer informatie over het privacybeleid van  Post.nl vind je hier. Meer informatie over het privacybeleid van My Parcel vind je hier.

Beoordelingen
[themify_hr color=”black”]
Wij verzamelen reviews via het platform van  Google. Als je  een Google review achterlaat dan bent je verplicht om je naam, woonplaats en e-mailadres op te geven. Google deelt deze gegevens met ons, zodat wij de review aan je bestelling kunnen koppelen. Wij publiceren  je naam eveneens op de eigen website. In sommige gevallen kan Google contact met je opnemen om een toelichting op je review te geven. In het geval dat wij  je uitnodigen om een Google review achter te laten delen wij je  naam en e-mailadres met  Google. Zij gebruiken deze gegevens enkel met het doel je uit te nodigen om een review achter te laten. Google heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om je  persoonsgegevens te beschermen.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken
[themify_hr color=”black”]
ONL!NE POSTER KOPEN.nl gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. ONL!NE POSTER KOPEN.nl gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat.  Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
[themify_hr color=”black”]

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kun je zelf doen via de persoonlijke instellingen van jouw account. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons bedrijf en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Wil je gebruik maken van je recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking?  Lees dan verder op de volgende pagina>>

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen.
Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort)paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart.
Dit ter bescherming van je privacy. ONL!NE POSTER KOPEN.nl zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.

ONL!NE POSTER KOPEN.nl wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Persoonsgegevens beveiligen
[themify_hr color=”black”]

ONL!NE POSTER KOPEN.nl neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via webshop@onlineposterkopen.nl

ONL!NE POSTER KOPEN.nl  controleert regelmatig of we aan dit privacy beleid voldoen. Mochten er  vragen zijn over dit privacy beleid, kun je contact met ons opnemen:

Contactgegevens:
[themify_hr color=”black”]
www.onlineposterkopen.nl
ONL!NE POSTER KOPEN
Gravin Juliana van Stolberglaan 31
t.a.v. Box D2800 2263 AB Leidschendam (geen bezoekadres!)
T: 085-1300582
E:webshop@onlineposterkopen.nl

Brigitte is de functionaris van ONL!NE POSTER KOPEN.nl . Ze is te bereiken via het mail adres: onlineposterkopen@gmail.com

 

Dit privacybeleid is laatst gewijzigd op  18 mei 2018.