Je rechten in de AGV

Je rechten

Op grond van de geldende Nederlandse en Europese wetgeving heb je als betrokkene bepaalde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens ons worden verwerkt. Wij leggen je hieronder uit welke rechten dit zijn en hoe je je  op deze rechten kunt beroepen. In beginsel sturen wij om misbruik te voorkomen afschriften en kopieën van je gegevens enkel naar het bij ons bekende e-mailadres. In het geval dat je de gegevens op een ander e-mailadres of bijvoorbeeld per post wenst te ontvangen, zullen wij je vragen je  te legitimeren.

Wij houden een administratie bij van afgehandelde verzoeken, in het geval van een vergeetverzoek administreren wij geanonimiseerde gegevens. Alle afschriften en kopieën van gegevens ontvangt je in de machineleesbare gegevensindeling die wij binnen onze systemen hanteren.

Inzagerecht

Je  heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op  een persoon cq. bestelling of daartoe herleidbaar zijn, in te zien. Je  kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. Je ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op je verzoek. Als je verzoek wordt ingewilligd sturen wij je op het bij ons bekende e-mailadres een kopie van alle gegevens met een overzicht van de verwerkers die deze gegevens onder zich hebben, onder vermelding van de categorie waaronder wij deze gegevens hebben opgeslagen.

Rectificatierecht

Je heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op  een persoon of daartoe herleidbaar zijn, te laten aanpassen. Je  kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. Je ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op je verzoek. Als je verzoek wordt ingewilligd sturen wij je op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens zijn aangepast.

Recht op beperking van de verwerking
Je heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken die betrekking hebben op een persoon of daartoe herleidbaar zijn, te beperken. Je  kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. Je ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op je verzoek. Als je verzoek wordt ingewilligd sturen wij je op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens tot u de beperking opheft niet langer worden verwerkt.

Recht op overdraagbaarheid
Je heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op  je persoon of daartoe herleidbaar zijn, door een andere partij te laten uitvoeren. Je kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. Je ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op je verzoek. Als je verzoek wordt ingewilligd sturen wij je  op het bij ons bekende e-mailadres afschriften of kopieën van alle gegevens over je die wij hebben verwerkt of in opdracht van ons door andere verwerkers of derden zijn verwerkt. Naar alle waarschijnlijkheid kunnen wij in een dergelijk geval de dienstverlening niet langer voortzetten, omdat de veilige koppeling van databestanden dan niet langer kan worden gegarandeerd.

Recht van bezwaar en overige rechten
Je heeft in voorkomende gevallen het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens door of in opdracht van ONLINE POSTER KOPEN. Als je  bezwaar maakt zullen wij onmiddellijk de gegevensverwerking staken in afwachting van de afhandeling van je bezwaar. Is je  bezwaar gegrond dat zullen wij afschriften en/of kopieën van gegevens die wij (laten) verwerken aan je ter beschikking stellen en daarna de verwerking blijvend staken. Je heeft bovendien het recht om niet aan geautomatiseerde individuele besluitvorming of profiling te worden onderworpen. Wij verwerken je  gegevens niet op zodanige wijze dat dit recht van toepassing is. Bent je van mening dat dit wel zo is, neem dan contact op met onze contactpersoon voor privacyzaken.

 

Vergeetverzoek

Selecteer de data waarvan je wilt dat de site eigenaar deze anonimiseert, waardoor het niet langer aan jouw e-mailadres gekoppeld kan worden. Het is de verantwoordelijkheid van de site eigenaar om op dit verzoek te reageren. Zodra jouw data geanonimiseerd is, ontvang je een melding via e-mail.
We kunnen bijvoorbeeld weigeren bepaalde verzamelde informatie (de financiële administratie)  te verwijderen, omdat we een fiscale bewaarplicht hebben van 7 jaar.

Je hebt een digitale kopie van een identiteitsbewijs nodig om dit formulier in te vullen. Als je dit verzoek namens iemand anders indient, moet je een identiteitsbewijs voor deze persoon verstrekken.

* Vereist veld

(Vul hier je odernummer in)
(Vul hier je voor- en achternaam in)
(Vul het email adres die je het achtergelaten in de webshop)
(Zo nodig nemen we telefonisch contact op)
(Omschrijf zo goed & uitgebreid mogelijk je verzoek)
(Omschrijf zo uitgebreid mogelijk waarom je van mening bent dat gegevens moeten worden verwijderd)
(Voor meer info lees onze privacy verklaring)*
(Vul hier de datum van je verzoek in)
Bijvoorbeeld: Jorieke A. Smit Door hierboven je volledige naam te typen, voorzie je ons van je digitale handtekening, die even juridisch bindend is als je fysieke handtekening. Houd er rekening mee dat je inzending alleen wordt geaccepteerd als je handtekening exact overeenkomt met de voor- en achternaam die je boven aan dit webformulier hebt opgegeven.

Maximum file size: 268.44MB

Ter voorkoming van frauduleuze verwijderingsverzoeken van mensen die zich voordoen als anderen, die proberen concurrenten te benadelen of die ten onrechte juridische informatie willen achterhouden, moeten we de identiteit bevestigen van de persoon namens wie het verzoek wordt ingediend (de betreffende persoon)
(Voor meer info lees onze privacy verklaring)*